Fyring med ved – bare kos eller en smart oppvarmingskilde?

Å fyre med ved har lange tradisjoner i Norge, en stor andel av norske boliger oppføres fortsatt med noen form for vedfyringsmulighet. Ved er en type fornybart brensel, men samtidig er bildet sammensatt når det gjelder totaløkonomien sammenlignet med andre energikilder.

Fornybar oppvarmingskilde, men ikke alltid rimeligst

Økonomien ved å bruke ved som brensel er avhengig av flere aspekter, der flere også er svært avhengige av forhold i boligen.

  • Kostnaden for ved svinger i takt med tilbud og etterspørsel. Noen få heldige har også tilgang til «gratis» ved, i form av ved fra egen skog. Samtidig er prisen per kWh for butikkjøpt ved sjelden under kostnaden for tilsvarende mengde strøm, gitt den norske strømstøtten til privatpersoner.
  • Effektiviteten til vedovn, peis eller kamin kan variere i betydelig grad mellom eldre og mer moderne varianter. Såkalt rentbrennende peiser vil ikke bare redusere mengden utslipp, men vil dessuten ha en høyere virkningsgrad.
  • Boligens konstruksjon i stort har også noe å si for hvor effektivt det vil være å fyre med ved. Noen steder kan den raske oppvarmingen med en rentbrennende peis i stua være svært praktisk.

Samlet er det flere aspekter som må vurderes, men vedfyring er ingen «quick fix» når det gjelder å spare penger på oppvarming.

En god opplevelse kalde vinterdager

Når det gjelder kos og hygge er det vanskelig å matche følelsen av å sette seg foran peisen en kald vinterdag, kanskje etter en lang tur på ski. Det er vanskelig å måle slike opplevelser i kroner, og med det som bakteppe er det definitivt ikke dyrt å fyre opp i peisen – du får både oppvarming og kos for noen få kroner.

Det er omtrent der vedfyring plasserer seg i 2023 – en helt grei oppvarmingskilde, men samtidig også et interiørelement som gir en betydelig merverdi i vintermånedene. Derfor kan du uten tvil fyre med ved med god samvittighet også neste vinter.